Annika Rolandsson Terapi

Hos mig är det du och dina behov som står i centrum oavsett om du söker terapi på grund av en livskris, att du varit utsatt för någon form av våld eller hot om våld, upplever oro och ångest eller helt enkelt känner att det är dags att utforska dig själv, dina tankar och känslor. Både ungdomar och vuxna är välkomna.


Jag erbjuder samtalsterapi både på plats vid Mariatorget i Stockholm eller digitalt över säker länk

Om mig

Jag är i grunden beteendevetare och har i femton år arbetat med våldsutsatta personer på olika sätt. Först på skyddat boende och sedan som kurator i olika stödverksamheter med både vuxna våldsutsatta kvinnor och med ungdomar utsatta för olika former av sexualbrott, våld från en partner och annat typ av våld. 

 

Jag har vidarutbildat mig till samtalsterapeut på Högskolan SAPU (Skandinaviens Akademi för psykoterapiutveckling) där jag har en grundläggande utbildning i psykoterapi.  Utbildningen är integrativ och jag arbetar utifrån metoderna AFT (psykodynamisk affektfokuserad terapi) och KBT (kognitiv beteende terapi).


Vidare har jag under många år arbetat utifrån det kanadensiska förhållningssättet och samtalsmetoden Response-based practice. Jag har dessutom utbildningar i ACT (acceptence and comintment therapi), Systemisk terapi, Dansterapi och våld i nära relation.  

 

Jag har mångårig erfarenhet av samtal med brottsutsatta personer. Både med ungdomar, vuxna och deras anhöriga.

Samtalsterapi


Det kan finnas olika anledningar till att välja att gå i samtalsterapi. Kanske har något svårt hänt i livet nu eller förr som du upplever präglar din vardag. Kanske har du utsatts för våld från någon, närstående eller okänd. Kanske lider du av ångest och nedstämdhet utan att veta varför. Kanske upplever du att du har det svårt med dina nära relationer. Kanske har du svårt att acceptera dig själv som du är och lider av tvivel och oro kring din person. Oavsett problem och lidande är du välkommen till mig.


I mitt arbete har jag ett responsbaserat och integrativt arbetssätt. Det betyder att du som klient hela tiden står i fokus för vårt arbete. Jag väljer metod utifrån dina behov.


Kommer du efter att ha upplevt ett våldsbrott, en våldtäkt eller våld från din partner är vårt fokus på brottet och allt du har gjort för att ta hand om dig själv i en situation av utsatthet. Vi samtalar om hur du mår och berarbetar det som hänt dig. Du är utgångspunkten och vi formar terapin efter dina behov.


Har du svårt att sätta ord på och möta dina känslor i olika situationer, upplever du problem i dina nära relationer? Då ligger vårt fokus mer på känslor, dess ursprung och funktioner.


Eller är det något i ditt beteende, hur du gör i olika situationer som gör att du nu söker dig till terapi. Då kan det vara läge för oss att arbeta och träna på hur du kan göra saker på ett sätt som leder dig dit du önskar i livet.


Vi arbetar tillsammans mot ditt mål och mitt mål är att utforma terapin på bästa sätt för dig.


Vill du veta mer, har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig.


Min mottagning ligger på St Paulsgatan 33 B, Mariatorget, Stockholm.


Jag erbjuder också samtal digitalt över säker videolänk.Priser:

Individuellt samtal 50 min: 800 kr

Föreläsning/workshop: Pris vid förfrågan


Betalning sker via swish eller faktura. Uteblivet besök eller besök som avbokas senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras med fullt belopp.

Föreläsning/workshop

Jag har under många år arbetat fokuserat med Response-based practice (RBP) under handledning av Dr Allan Wade. Jag har både fokuserat på arbetet i rummet med klienter och hur det går att implementera och arbeta med RBP på en arbetsplats. Jag erbjuder föreläsning/workshop i ämnet utifrån era behov. Exempel på teman:


    • Grunderna i metoden Response-based practice. Att lyfta och prata om motsånd och repsons. Vikten av ett värdigt bemötande. Språkets betydelse i klientmöten och vikten av den sociala responsen.
    • Att arbeta responsbaserat med en specifik målgrupp. Tex ungdomar, personer utsatta för våld från en närstående, vid sexualbrott mm.
    • Hur kan vi implementera Response-based practice på arbetsplatsen? Att ha ett responsbaserat arbetssätt som genomsyrar hela arbetsplatsen.


Response-based practice är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som utformats av psykoterapeuter och familjeterapeuter på Response-based center i Kanada. För mer information och kunskap om metoden följ länken www.responsebasedpractice.com

Kontakt 


Tveka inte att kontakta mig om du önskar boka en tid eller har förfrågningar gällande samtalsterapi eller föreläsning/workshop.